Thuislevering van medicatie

Thuislevering van medicatie

Als u deelneemt aan een van de zorgprogramma’s van Alcura leveren wij uw geneesmiddelen mogelijk thuis. Indien nodig kunt u daarbij ondersteuning krijgen van een gespecialiseerde verpleegkundige. Van Alcura krijgt u uw genees- of hulpmiddelen op tijd, op een tijdstip dat met u wordt overeengekomen. Daarnaast kan eventuele toediening van geneesmiddelen plaatsvinden  in uw eigen vertrouwde omgeving. Dit wordt altijd begeleid door een gespecialiseerde verpleegkundige. De verpleegkundigen zorgen er vanzelfsprekend ook voor dat u de juiste dosering toegediend krijgt. 

Samenwerking met uw zorgverleners

In het leveren van uw medicatie werken wij nauw samen met uw zorgverleners, uw ziekenhuis en uw apotheek. 

Verzorgen van deskundige training

Als u de medicatie zelf wilt toedienen, of wilt leren hoe u bepaalde genees- of hulpmiddelen goed kunt gebruiken, dan kunnen onze verpleegkundigen u helpen met het leren op welke manier u dat het beste en veilig kunt doen. Al onze patiënten krijgen standaard een instructie over hoe ze hun medicatie het beste kunnen bewaren. 

Afvalverzameling genees- en hulpmiddelen