verpleger met man

Zorgprogramma's voor de patiënt

Bij Alcura staan we voor goede en deskundige zorg voor de patiënt. We streven ernaar om zo weinig mogelijk verandering te hebben op het leven van de patiënt, die vaak al uitdagend genoeg is. 

Hechte relatie met zorgverleners

Wij zijn bewust dat we het vertrouwen van zorgverleners hebben gekregen om te begrijpen welke behoeften hun patiënten hebben om zo samen kwalitatief hoge oplossingen te bieden die passen bij de individuele patiënt. Tezamen heeft Alcura meer dan 40 jaar* ervaring in gespecialiseerde patiëntenzorg. Dit maakt Alcura tot één van de marktleiders in het verzorgen van specialistische thuiszorg in Europa. Tot op de dag van vandaag werken we samen met de zorgverleners om ervoor te zorgen dat we een consistent, hoogwaardig niveau van zorg bieden aan hun patiënten in hun eigen vertrouwde thuisomgeving. 

Ons dienstenpakket is  en wordt ontwikkeld met de patiënt in gedachten. Continu onderzoeken we manieren om onze thuiszorgdiensten te verbeteren. Hierbij staat een combinatie van excellente zorg en doelmatigheid centraal.

De patiënten zorgprogramma’s bevatten onder andere: 

 

Contact

Neem voor meer informatie over mogelijke oplossingen contact op met:

Lindsay de Brouwer
Lindsay.de.Brouwer@alcura-health.nl
06 21 63 90 71

of

Lieke Verhoeven 
Lieke.verhoeven@alliance-healthcare.nl
06 53 24 07 76