Uitbouwen van uw product met toegevoegde waarde

Uitbouwen van uw product met toegevoegde waarde

Alcura heeft zeer veel ervaring met het leveren van specialistische patiëntenzorg, in nauwe samenwerking met farmaceutische bedrijven (patient support programma's), maar ook met ziekenhuizen (ziekenhuisverplaatste zorg: diensten rondom overgehevelde en niet-overgehevelde specialistische geneesmiddelen en medische hulpmiddelen).

Als onderdeel van AmerisourceBergen hebben we de infrastructuur om patiënten in heel Nederland kunnen voorzien van genees- en hulpmiddelen,  gespecialiseerde verpleegkundige diensten en farmaceutische ondersteuning.

Alcura ziet het belang van een nauwe samenwerking met de farmaceutische industrie, logistieke partners en zorgpartners. Door deze samenwerking, kunnen optimale gezondheidsresultaten voor patiënten worden bereikt.

Deskundig op het gebied van market acces en implementatie

  • Samen met u kan Alcura specifieke behandelprogramma's ontwikkelen die patiënten, die uw producten gebruiken, te helpen om de beste resultaten te bereiken.

  • Onze medewerkers, apothekers en ons team verpleegkundigen passen hun expertise toe om een succesvolle implementatie  van uw producten en bijbehorende toegevoegde waarde te garanderen.

  • Door Alliance Healthcare en/of aan haar gelieerde apotheken kunnen we een uitgebreid assortiment geneesmiddelen voor verschillende therapiegebieden verstrekken.

  • Door vast te houden aan strikte operationele procedures zorgen we ervoor dat geneesmiddelen veilig beschikbaar worden voor patiënten en thuis, in het ziekenhuis of op het werk kunnen worden uitgeleverd.

Bewezen kwaliteit

Als professioneel dienstverlener in de ontwikkeling en uitvoering van patient support programma’s voor farmaceutische industrie en zorgorganisaties is Alcura één van de marktleiders in Nederland. Sinds de overheveling van groepen specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget werkt Alcura samen met een groot aantal ziekenhuizen in Nederland. Dit aantal neemt jaarlijks toe.

Gespecialiseerde diensten

CONTACT

Neem voor meer informatie over mogelijke oplossingen contact op met:

Lieke Verhoeven 
Lieke.verhoeven@alliance-healthcare.nl
06 53 24 07 76

of 

Lindsay de Brouwer
Lindsay.de.Brouwer@alcura-health.nl
06 21 63 90 71