Specialistische thuiszorg

Specialistische thuiszorg

Alcura speelt een centrale rol in het ontwerpen, implementeren en dagelijks uitvoeren zorgprogramma’s voor patiënten die uw producten nodig hebben. We werken hierin nauw met u samen om ervoor te zorgen dat patiënten, naast de beschikbare gezondheidszorg, de nodige extra aandacht en zorg krijgen die van belang zijn bij hun therapie. Alcura kan u ondersteunen bij de introductie van uw genees- en hulpmiddelen, via het extramurale en intramurale kanaal. Samen met u brengen wij graag in kaart welke toegevoegde waarden geleverd kunnen worden aan de patient, naast enkel het product.

Verpleegkundige instructies

De instructie van genees- en hulpmiddelen wordt gegeven door onze gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zorgen ervoor  dat gebruikers leren om hun medicatie zelf toe te dienen in hun eigen vertrouwde omgeving. Of om op een veilige manier uw producten te gebruiken. Wij geloven hierbij dat verzelfstandigen en zelfredzaamheid meehelpt aan een betere kwaliteit van leven.

Contact

Onze openingstijden zijn tussen 08.00 uur en 18:00 uur van maandag tot en met vrijdag

+31 (0) 88 1040 195