Klachtenprocedure Alcura Apotheek

 

Gaat uw klacht over de rekening?

Gaat uw klacht over de rekening, dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polis blad.

Heeft u vragen over uw medicijnen? Dan kunt u deze stellen aan een van de apothekers of apothekersassistentes van Alcura apotheek. Alcura apotheek is te bereiken op 088-1040195. U komt vervolgens in een keuze menu waarin u uw keuze kunt maken.

 

Wat kunt u doen met uw klacht?

Probeer eerst uw klacht te bespreken met de Alcura apotheek. Als de Alcura apotheek niet weet dat u een klacht heeft, of ontevreden bent, kan de klacht niet opgelost worden.

U kunt de klacht telefonisch melden bij een van onze medewerkers, maar ook door het sturen van een e-mail naar klachten@alcura-health.nl. Alle klachten die naar dit adres worden verstuurd, komen direct bij de kwaliteitsspecialist van Alcura Apotheek terecht.

Zodra wij  uw klacht (mondeling of schriftelijk) hebben ontvangen zal deze in behandeling worden genomen en zal Alcura Apotheek tenminste binnen 5 werkdagen hierop reageren.

Indien er geen overeenstemming kan komen tot een oplossing van de klacht, kunt u de klacht aanmelden bij de klachtenfunctionaris van de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en zoekt samen met u naar een oplossing.

 

Contactgegevens:

Email: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Telefoon: 06 22 92 16 49 (let op: wanneer u niet meteen contact krijgt spreek dan uw naam en telefoonnummer in)

 

Komt u er met de apotheker en met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht. De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

 

Contactgegevens:

Geschillencommissie Openbare Apotheken

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Telefoon: 088 02 29 181

Email: info@skge.nl

www.skge.nl