Alcura

Zorgprogramma's

Bij Alcura staan we voor zorg voor de patiënt.
Wij ondersteunen en helpen u met het goed gebruiken van uw genees- en hulpmiddelen in uw thuissituatie.
Denk hierbij aan hulp bij uw medicijngebruik, advies over uw gezondheid en gespecialiseerde zorg aan huis.
Bij het leveren van deze zorg werken we nauw samen met uw eigen zorgverleners en apotheek.

Onderdelen zorgprogramma’s

Onderdelen van de diverse zorgprogramma’s die wij uitvoeren zijn:

Verpleegkundige ondersteuning

We streven ernaar om de zorg voor u zo makkelijk mogelijk  te maken. Ons team werkt samen met uw zorgverleners om uw persoonlijke medische behoeften te begrijpen en u zo goed te kunnen helpen bij uw therapie en uw kwaliteit van leven.

Thuistoediening via injectiespuit of infuus

Thuistoediening van medicatie kan gebeuren door middel van injectiespuit of infuus. Wat gebruikt wordt ligt aan het zorgprogramma waar u voor aangemeld bent. Aanmelding voor een zorgprogramma gebeurt altijd in overleg met uw arts. De medicatie wordt thuis onder begeleiding van een verpleegkundige toegediend.

Voorbereiding infuus- of injectietherapie

Uw medicatie wordt in dit geval voorbereid door Alcura onder specifieke instructies van uw arts. Wij verzorgen een diversiteit aan specialistische medicijnen ten behoeve van verschillende aandoeningen door heel Nederland. U kunt hierbij denken aan aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, MS en reuma. 

Verpleegkundige ondersteuning

Bij thuistoediening krijgt u ondersteuning van de verpleegkundige. De verpleegkundige bereidt de toediening van de medicatie voor, zorgt ervoor dat het volgens de juiste methodiek wordt toegediend en verzorgt de nazorg. De verpleegkundige werkt samen met de zorgverleners uit uw omgeving, zoals uw arts, uw ziekenhuis en uw apotheek. 

Zelf toedienen: bouwen van zelfvertrouwen

Als u zelf uw eigen medicijnen wilt of moet toedienen, dan geven onze verpleegkundigen u alle hulp die u nodig heeft om de juiste techniek aan te leren. Hierbij staat centraal dat u aan het einde van de instructie in staat moet zijn om uw genees- of hulpmiddel op een veilige, correcte manier kunt gebruiken. Na deze eerste training zullen de verpleegkundigen u helpen in het voorzetten van uw behandeling. Ze zullen uw zelfinjecties overzien bij hun bezoek en de voortgang van uw behandeling bijhouden. Indien nodig kunt u bij vragen telefonisch met de verpleegkundige contact opnemen. Daarnaast zal de verpleegkundige u uitleg geven over welke mogelijke bijwerkingen aan het medicijn verbonden zitten. 

Thuislevering

Thuislevering van medicatie, medische hulpmiddelen inclusief het eventueel ophalen van restanten. 

Farmacovigilantie

Melden van bijwerkingen en productklachten.