Verpleegkundige ondersteuning en zelftoediening

Verpleegkundige ondersteuning en zelftoediening

Ervaren verpleegkundigen overzien de toediening van medicatie. Zij kunnen indien gewenst de patiënten een instructie geven om de medicatie zelf toe te dienen door het gebruik van veilige en effectieve technieken. Daarnaast kan de verpleegkundige de patiënt adviseren over de juiste manier van bewaren van het medicijn en over het weggooien van hun medisch afval.

Verpleegkundige ondersteuning houdt ook in het informeren van de patiënt over de ziekteaandoening, voorschreven behandeling en mogelijke bijwerkingen. 

Verpleegkundige instructie

Onze  verpleegkundigen kunnen uw patiënten helpen door een eerste instructie te geven. Daarbij ondersteunen zij de patiënt met het juist toedienen van de medicatie. Patiënten krijgen hierdoor zelfvertrouwen met het toedienen van de medicatie. Dit alles zorgt ook voor een betere therapietrouw. Na  de eerste instructie zal de verpleegkundige een inschatting maken van hoe goed de patiënt de techniek beheerst en indien gewenst iedere maand een evaluatie afnemen. Onderdeel van de instructie is de patiënt helpen te begrijpen wat de effecten zijn van hun voorgeschreven medicatie en dat geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden.

Patiëntondersteuning

Deze thuistoedieningen worden volledig ondersteunt door ons patiëntserviceteam Zij zijn van 8:00 tot 18:00 uur bereikbaar bij vragen over afspraken, hulpmiddelen of bij problemen. Door middel van een strikt protocol behandelen zij de vragen en problemen. Indien nodig zetten ze het gesprek door naar de verpleegkundige. Tevens zijn alle Alcura medewerkers getraind op het herkennen en melden van bijwerkingen en productklachten volgens protocol.

Hulp en advies

Patiënten ontvangen informatiepakketten van de specialist. Echter maakt Alcura ook zelf informatiepakketten om patiënten te helpen in het versterken van hun zelfvertrouwen in het toedienen van de medicatie. Ook wordt de patiënt meegenomen in het gehele proces en weet de patiënt wat hen te wachten staat wanneer zij deelnemen aan een zorgproject. In het informatiepakket zit ook een toestemmingsverklaring waarin Alcura toestemming vraagt voor uitwisseling van de medicatiegegevens.

Contact

Onze openingstijden zijn tussen 08.00 uur en 18:00 uur van maandag tot en met vrijdag.

088 1040 195

Fax: 088 1040 196