Afvalverzameling van uw genees- en hulpmiddelen

Afvalverzameling van uw genees- en hulpmiddelen

Als onderdeel van onze service kunnen wij u tevens helpen u in het veilig opruimen van uw medisch afval. Onder andere door naaldencontainers mee te geven aan de chauffeur bij het ontvangen van uw medicatie. Wij vragen u om dit van tevoren te melden bij een medewerker van Alcura. Zij noteren dit in de leveringsafspraak, zodat de chauffeur de juiste voorzieningen kan treffen bij het ophalen van uw naaldencontainer.